Ochrona danych osobowychSzanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust.2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Informuję że:

1. Administratorem Państwa Danych osobowych, zbieranych podczas zapisów na wizyty w Salonie Metamorfoza Kosmetologia Estetyczna & Fryzjerstwo, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest właścicielka salonu – Elżbieta Puto nr tel. 15 642 61 03

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności zapisania imienia/nazwiska oraz nr tel. wysłania wiadomości SMS z przypomnieniem o dacie i godzinie wizyty. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust.1 pkt. B Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r

3. W trakcie zapisów na usługę Salon Metamorfoza Kosmetologia Estetyczna& Fryzjerstwo, prosimy o następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu. Informuję, że nie pobieram żadnych innych danych osobowych w celu zapisania wizyty a informacje te podają Państwo dobrowolnie. Również w każdej chwili informacje te możecie zmienić/np. Nr tel. inną osobę w swoje miejsce wizyty ( po wcześniejszej konsultacji itp. lub poprosić o wykreślenie z wizyty/ usunięcie danych)

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług salonu. W przypadku niepodania danych nie będą mogli Państwo skorzystać z naszych świadczeń

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu( internet, telefonia komórkowa)

7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu

8. Administrator nie będzie przekazywał Państwa Danych osobom trzecim

9. Państwa dane będą przechowywane w wersji papierowej/ kalendarz wizyt na bieżący rok/ oraz w wersji mobilnej/telefon/internet/ wyłącznie przez okres korzystania z usług salonu oraz nie dłużej niż rok kalendarzowy/ wersja papierowa/ licząc od początku do końca roku bieżącego, w którym przestali Państwo korzystać z naszych usług. Po upływie tego terminu, dane osobowe w wersji papierowej /kalendarz/ ulegną zniszczeniu

10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.:
marketingu własnych usług
Dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art.117 i nast. Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, nr 16 poz. 93 Ze zm.)

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Procedura Alarmowa

Administrator zobowiązany jest do ochrony danych osobowych jego klientów. W momencie wycieku takich informacji, wdraża postępowanie alarmowe informując osobę zainteresowaną oraz odpowiedni urząd.

Administrator przechowując dane na nośnikach mobilnych, chroni je zaszyfrowanymi hasłami/kodami dostępu a dane w wersji papierowej zabezpiecza przed wglądem osób trzecich.